Zápis do MŠ 2022

Zápis do MŠ  Jíloviště na školní rok 2022/2023 Zápis do MŠ Jíloviště proběhne ve středu 11.5.2022 od 15:30 do 16:30hod. v budově MŠ osobně. Sebou přinést přihlášku k přijetí do MŠ, kopie rodného listu a řádně vyplněný evidenční list včetně potvrzení ( str. 2 evidenční list) od pediatra o splnění povinného očkování dle zákona § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokumentů nelze dítě ke vzdělávání v MŠ přijmout.  Každému uchazeči bude na místě přiděleno evidenční číslo na základě kterého zjistíte do konce měsíce května na webových stránkách MŠ Jíloviště zda bylo dítě přijato či nikoliv. Kritéria pro přijetí: ‚ – přednost mají děti s trvalým pobytem v obci Jíloviště – po dovršení 3let – předškoláci Pro doplnění míst budou přijaty děti ze spádových obcí: Trnová, Klínec, Černolice přihláška –...