Stravování

Stravování dítěte, úplata za školní stravování

 1. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 2. Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy.
 3. Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, ve třídě s celodenním provozem. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitaminové nápoje, minerálky) Děti mají možnost při pocitu žízně samostatně dodržovat pitný režim ve třídě MŠ.
 4. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely výše uvedené vyhlášky považuje za pobyt ve škole.
 5. Přihlašování, odhlašování obědů se provádí den předem, nebo daný den do 6.30 hodin ve školní jídelně v Mníšku pod Brdy e-mail: jídelna.mnisek@seznam.cz, pí Charvátová tel: 607 828 721
 6. Přihlašování, odhlašování svačin v MŠ do 7.30 hod. osobně, SMS, mob: 774 628 736
 7. Neodhlášené obědy propadají.
 8. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd ve školní jídelně v mateřské škole ve 12.00 hodin, do vlastní přinesené nádoby. Pouze první den nemoci. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit

 

Úplata za školní stravování:

Podávání svačin:         9.00 hodin, 14.30 hodin  

Podávání oběda:        12.00 hodin

Úplata za stravné se řídí výší finančního normativu a činí 40,- Kč/ měsíčně

 • dopolední svačina:            9,- Kč (výdejna MŚ)
 • odpolední svačina:            9,- Kč (výdejna MŠ)
 • hlavní jídlo:                    22,- Kč (dovoz z jídelny ZŠ v Mníšku pod Brdy)

Úplata za školní stravování je splatná, na běžný účet mateřské školy

č.ú.:   4309742369/0800 + variabilní symbol dítěte,

do poznámky jméno dítěte + stravné

V září formou zálohy 880,- Kč hotově v MŠ, v obě od 12.30 do 13.00 hod. nebo na účet do 15. 9. 2016, v následujících měsících do 15. dne v měsíci, pouze na účet, stravné bude dorovnáno (poníženo o nečerpanou stravu) a účtována pouze čerpaná strava – týká se obědů.

Děti, které půjdou po obědě domů si svačinu odnesou s sebou.