Vítání občánků

V sobotu 12.9.2020 děti  zpívají na Vítání občánků v restauraci Spark od 16 hod.  AKCE ZPÍVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE ZRUŠENA. DĚKUJEME

Školka na jaře

Střípky z mateřinky Dva měsíce uplynuly jako voda a v mateřské školce se přihodilo mnoho nového. Díky měnícímu se počasí jsme mohli sledovat, co udělá led, když přestane mrznout a že krása našich ledových soch je pomíjivá. Vedli jsme děti k tomu, aby si dokázaly vážit práce dospělých, aby si uměly představit, co všechno je někdy potřeba umět a udělat. Nejvíce je bavila hra na poštovní doručovatele, která kromě seznámení se s prací doručovatele, měla i trochu jiný podtext. Uvědomit si, koho mám rád, kdo je můj kamarád a dokázat mu něco hezkého vzkázat. Každé dítě napsalo svému kamarádovi milá slova a společně jsme si dopisy „poslali“. Bylo nádherné, když děti druhý den přišly a radostně oznamovaly, od koho dostaly svůj 1. dopis a co v něm bylo. Celý týden si pak samy posílaly další psaníčka. Nejvíce se děti v únoru těšily na karneval a dobře se na něj připravily. Přišly do školky v maskách a společně tančily a soutěžily v různých disciplínách. Házely na cíl, tančily pod tyčí, poslepu stříhaly bonbóny a zasoutěžily si i štafetu s malým hopíkem na lžíci. To ale nebylo všechno. Šlo se ven a slavil se Masopust. Společně s Okrašlovacím spolkem jsme šli požádat pana starostu o svolení koledovat v obci. Svolení nám udělil a ještě byl první, kdo nám dal koledu. A panečku plácl se přes kapsu. Děti dostaly párečky a jelítka a bonbóny. Hmmmm. Pak jsme pokračovali k Andresům a tam se také nenechali zahanbit. Pamatovali dokonce i na svlažení hrdel dětí i dospělých. Šlo se do Cukrárny i do Pizzerie a všude na nás byli milí a hodní a vykoledovali jsme si samé dobroty jako koblížky, koláčky, bonbóny, ani jsme to nemohli pobrat. Také jsme všem zahráli a zatancovali a zazpívali a bylo nám veselo a milo. Jaro pořád nikde. Dodržovalo tradici i lidovou pranostiku „Březen, za kamna vlezem.“ Nám to ale nevadilo. Pracovali...