Úkolem mateřské školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělání každého dítěte, které toto zařízení navštěvuje. Děti v mateřské škole si především hrají. Hra je přirozená forma činnosti, jejímž prostřednictvím získávají nové informace, zkušenosti, dovednosti a znalosti.

Co jsme tedy dělali?

 

Hledali jsme barvy přírody, pojmenovávali jsme je, vytvářeli jsme koláže z listů, pracovali s tiskařskými barvami. Během těchto činností získaly děti poznatek o tom, proč listí padá, co se s ním děje potom, a že v přírodě je všechno využitelné a potřebné. Barvy mohou vyjadřovat emoce, zdobit interiér i exteriér školky. Vlastní tvorbou si děti rozvíjely kreativitu a fantazii, seznámily se s nevšedními technikami a materiály a souběžně s tím esteticky působily na své okolí.

Živel vítr jsme dětem zprostředkovali třeba i výrobou větrníku, na které spolupracovala celá rodina. Každý sám zkoušel vzít do ruky opravdové kladívko a hřebíček a za pomoci paní učitelky si dokončit výrobu vlastního větrníku. Samozřejmě jsme si venku museli vyzkoušet, jestli se nám práce podařila. Teď již děti ví, že nám vítr může pomáhat, ale i škodit.

 

Z ořechových skořápek děti tvořily „svého“ originálního broučka. Každé si skořápku obarvilo podle své fantazie a všichni broučci jsou krásní. Společně jsme jim zazpívali ukolébavku a uložili je do „postýlky“ z krabičky, k zimnímu spánku. Na jaře je zase půjdeme na zahradu společně probudit.

 

Proč někteří ptáci odlétají a jiní ne?

Děti se seznámily s druhy ptáků, jejich jmény, stavbou těla. Pomáhali jsme dětem uvědomit si, čím se ptáci liší od savců a také, že je potřeba se o ně v zimě starat. Připravili jsme lojové koule ze semínek, oříšků a jiných dobrot, které jsme rozvěsili kolem školky. Nyní napjatě čekáme, jestli je ptáčci objeví a my je budeme moci pozorovat.

 

Co se děti dozvěděly, naučily?

Že příroda má svůj řád, že každý živočich je jiný, neopakovatelný, že je potřeba některým tvorům pomáhat. Procvičily si jemnou motoriku ruky, znalost barev, práci se štětcem, verbální dovednosti i sborový zpěv, paměť, logické myšlení, kooperaci, schopnost empatie a také sdílení emotivních zážitků.

Víte, jak se správně čistí zuby? Děti v mateřské škole už ano.

Do školky přišla slečna Andrejka Dyršmídová, dentální hygienistka, která dětem vyprávěla pohádku o zubní víle, ukázala jim, jak se správně čistí zoubky a proč. Na konec si vše vyzkoušely v praxi.

 

Povídali jsme si i o tom, co znamená slovo Advent, vyrobili jsme si adventní věnec a při první svíčce si každé ráno s dětmi povídáme o tom, co nás zajímá a na co se těšíme.

Co nás čeká?

V prosinci se mohou děti těšit na návštěvu Mikuláše, anděla i čerta, kteří za nimi přijdou až do školky a určitě nepřijdou s prázdnou.

Přijede divadlo Hračka s představením s názvem „Koleda“

18. 12.  Se hudebním vystoupením zúčastníme slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v Jílovišti a potom samozřejmě přiletí do školky Ježíšek a hodným dětem jistě nadělí pod stromeček. Někteří rodiče i prarodiče Ježíškovi pomáhají, a tak určitě nebudou děti ve školce smutné.

21. prosince od 16.00 hod. bude ve školce sváteční posezení pro děti i rodiče (samozřejmě i babičky, dědečky apod.). Společně si vyrobíme svícen na štědrovečerní stůl, zazpíváme si, popovídáme a budeme sdílet neopakovatelnou sváteční atmosféru.

A co ještě děláme?

Kreslíme, stříháme, lepíme, skládáme, modelujeme, hrajeme stolní společenské hry, hrajeme si na domácnost a s auty, stavíme domy i autodráhy. Vyprávíme si pohádky, recitujeme básničky, zpíváme společně i sólo, tančíme, cvičíme a hrajeme různé pohybové hry. A mnoho a mnoho dalších věcí.

Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte, aby se děti ve školce cítily dobře.