Celý říjen jsme se věnovali ročnímu období – podzimu

Povídali jsme si o tom, jak takový podzim přichází, co se děje v přírodě, co dělají zvířátka v lese, když se chystají na podzim, jaké je počasí a co všechno můžeme na podzim dělat.

Děti poslouchaly pohádky a zpívaly písničky o podzimu, o zvířátkách v lese a zároveň se také učily jak se mají chovat nejen v lese a ke zvířátkám, al i k sobě ve školce. Že si mají půjčovat hračky, pomáhat si navzájem a chovat se tak, aby nikomu neublížily. Hledaly si kamarády a navazovaly nové vztahy.