První den v mateřské škole bude nejnáročnější, pro rodiče, děti i zaměstnance mateřské školy.

Zde jsou nejdůležitější informace:

 • Při příchodu do školky se orientujte podle obrázků, které jsou dětem přiděleny a které je budou provázet po celou dobu docházky do MŠ.
 • Dítěti vše ukažte, kam co dáváte, řekněte, co si má obléct do třídy a co na ven. Kam boty apod., kde má náhradní oblečení….vše podepsané.
 • Doveďte dítě do třídy a osobně ho předejte učitelce. V žádném případě nenechte dítě jít ze šatny samotné. Počkejte, až se Vám bude učitelka věnovat.
 • Od paní učitelky obdržíte několik dokumentů, které bude potřeba vyplnit – přihlášku ke stravování, evidenční list, dotazník. Vy jí oznamte, v kterou dobu si dítě vyzvednete – po svačině, po obědě, odpoledne. Pokud víte předem, že některé dny dítě nebude chodit, řekněte to, paní učitelka si informaci zaznamená do přehledu docházky.
 • Je potřeba dítě z docházky vždy včas omluvit (aktuální den do 7.30 v MŠ) telefonicky, nebo SMS zprávou na mob.: 774 628 736

Stravování

 • Jídelníček svačin najdete na nástěnce v MŠ.
 • Obědy budou děti dostávat ze ZŠ z Mníšku p. Brdy, na jejich stránkách se můžete podívat na aktuální jídelníček – jídlo vybírá mateřská škola, vzhledem k tomu, že se dováží, musí být jednotné.
 • Odhlašování obědů předem, nejpozději do 7.00 hod. v jídelně ZŠ Mníšku p. Brdy v aktuální den:

Kontakt:         pí. Charvátová 607 828 721 –  Školní jídelna Mníšek pod Brdy

Telefon / Fax / Záznamník: +420 318 592 286

E-mail: jidelna.mnisek@seznam.cz

Web:    www.sjmnisek.cz – zde najdete jídelní lístek

 

 • Rozlučte se, např.“ Hezky si to užij, přijdu po obědě, po svačině a budeš mi všechno vyprávět“ a hned odejděte. Čím delší bude loučení, tím víc se bude stupňovat stres dítěte z odloučení. Rozhodně ale neodcházejte bez rozloučení.
 • Školka se v 8.15 uzamkne, abychom zajistili bezpečí dětí.
 • Po dohodě můžete první a druhý den vyzvednou dítě i po svačině, před tím, než půjdeme na hřiště tj. 10.00 hod.
 • Vyzvedávání po obědě je vždy mezi 12.30 a 13.00 hod.
 • Vyzvedávání odpoledne je vždy mezi 14.45 – 17.00 hod. Přijďte prosím tak, aby si dítě mohlo v klidu uklidit, v klidu se převléct a opustit do 17.00 školu bez stresů ze spěchu.

Přejeme Vám i nám hezký první školní rok v Mateřské škole Jíloviště