Kritéria k zápisu

1) Dítě s trvalým pobytem v obci Jíloviště, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání

2) Dítě s místem trvalého pobytu obce Jíloviště, které před začátkem školního roku 2019 dosáhne třetího roku věku

3) Ostatní děti mimo obec Jíloviště v pořadí od nejstaršího po nejmladší budou doplněni do volné kapacity školy.

Informace:

Den zápisu je pondělí 29.4.2019 od 15.30 hod do 16.30 hod v naší mateřské škole Jíloviště. Rodiče zde vyplní žádost o přijetí, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a též ve venkovní vitríně MŠ Jíloviště do 25.5. 2019.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměny písemně, termín odvolání proti rozhodnutí bude do 15.6. 2019.

Uchazeči nebudou bodově hodnoceni, o přijetí dítěte bude rozhodovat spádová oblast a pořadí věku dítěte.