Nová školka, noví lidé, nové prostředí, nové zážitky

Celý měsíc září byl věnován adaptaci dětí na nové prostředí, na nové „dospěláky“ i na nová pravidla. Seznamovali jsme se navzájem, děti si hledaly kamarády, své oblíbené hračky a hry. Společně jsme si vytvářeli pravidla správného chování. Např.  pomáhat si navzájem, být ohleduplní, půjčovat si hračky a umět je také uklízet, neubližovat si, poslouchat pokyny paní učitelky….

11.09. se pár statečných dětí spolu s učitelkami  zúčastnilo vítání občánků a nových školáků. Společně zazpívali známé lidové písně a moc se jim to povedlo.

V dopoledních hodinách jsme si hráli ve třídě, cvičili, poslouchali pohádky, kreslili, malovali, hráli hry, zpívali, učili se básničky, stříhali, lepili modelovali, povídali si o všem co nás zajímá atd….

Vzhledem k tomu, že se zahrada školky teprve rodí, chodili jsme s dětmi v dopoledních i odpoledních hodinách na obecní hřiště. Počasí nám přálo, a tak jsme byli stále venku.

Zašli jsme párkrát  i do lesa a moc se nám tam líbilo, stavěli jsme si domečky, objevili velikánské mraveniště a měli jsme úžasný prostor pro hru.