Denní režim

7.00 – 8.15 scházení dětí, volné hry,
individuelní práce s učitelkou

8.15 – 8.45 ranní cvičení, hygiena

8.45 – 9.00 svačina

9.00 – 10.00 řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti
vzdělávání

10.00 – 12.00 pobyt venku – řízené vzdělávací činnosti, volné
hry, tematické vycházky apod.

12.00 – 12.45 oběd, osobní hygiena

12.30- 13.00 vyzvedávání dětí

12.45 – 14.30 odpočinek dětí, klidový režim

14.30 – 14.45 svačina

14.45 – 17.00 vyzvedávání dětí, odpolední činnosti řízené učitelkou, pobyt na zahradě, odchod z MŠ