Výlet Červená Lhota

Dne 28. května naše školka podnikla krásný výlet na zámek Červená Lhota. I přes předpovědi meteorologů nám počasí přálo a bylo krásně. Nejprve nás čekala pohádka o Zlatovlásce, kde si zahráli i naše děti. Následovala prohlídka zámku, která se dětem velice líbila. Nakonec nás čekal výborný oběd, na kterém jsme si pochutnali. Domů jsme se vraceli s dobrou náladou. dav dav oznor dav burst dav mde mde dav oznor mde dav dav mde...

Školní asistent

Hledám školního asistenta s příslušným vzděláním od 1.června 2019 do naší mateřské školy.

Seznam přijatých dětí 2019

Přijaté děti pod čísly : 6/19 9/19 15/19 16/19 17/19 21/19 Rodičům nepřijatých dětí odešleme doporučený dopis se zamítnutím. Můžeme přijmout pouze 6 dětí a to s absolutní předností, trvalého pobytu v obci Jíloviště. Je nám líto,že nemůžeme vyhovět všem, ale kapacita mateřské školy je naplněna. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ...

Zápis do mateřské školy

Kritéria k zápisu 1) Dítě s trvalým pobytem v obci Jíloviště, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání 2) Dítě s místem trvalého pobytu obce Jíloviště, které před začátkem školního roku 2019 dosáhne třetího roku věku 3) Ostatní děti mimo obec Jíloviště v pořadí od nejstaršího po nejmladší budou doplněni do volné kapacity školy. Informace: Den zápisu je pondělí 29.4.2019 od 15.30 hod do 16.30 hod v naší mateřské škole Jíloviště. Rodiče zde vyplní žádost o přijetí, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a též ve venkovní vitríně MŠ Jíloviště do 25.5. 2019. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměny písemně, termín odvolání proti rozhodnutí bude do 15.6. 2019. Uchazeči nebudou bodově hodnoceni, o přijetí dítěte bude rozhodovat spádová oblast a pořadí věku...