Zápis do mateřské školy

Kritéria k zápisu 1) Dítě s trvalým pobytem v obci Jíloviště, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání 2) Dítě s místem trvalého pobytu obce Jíloviště, které před začátkem školního roku 2019 dosáhne třetího roku věku 3) Ostatní děti mimo obec Jíloviště v pořadí od nejstaršího po nejmladší budou doplněni do volné kapacity školy. Informace: Den zápisu je pondělí 29.4.2019 od 15.30 hod do 16.30 hod v naší mateřské škole Jíloviště. Rodiče zde vyplní žádost o přijetí, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a též ve venkovní vitríně MŠ Jíloviště do 25.5. 2019. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměny písemně, termín odvolání proti rozhodnutí bude do 15.6. 2019. Uchazeči nebudou bodově hodnoceni, o přijetí dítěte bude rozhodovat spádová oblast a pořadí věku...

Chráněno: Výlet Petřín

dav dav dav mef dav mde mef dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav sdr dav dav dav dav dav dav mef dav dav mef mde dav dav dav cof dav mef dav dav sdr dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav mef dav dav dav sdr dav sdr sdr sdr dav dav sdr dav dav sdr sdr sdr sdr dav dav dav dav dav dav dav dav sdr dav sdr mef dav dav dav sdr burst burst burst dav dav dav dav dav sdr dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav...

Podzim v mateřské škole

Úkolem mateřské školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělání každého dítěte, které toto zařízení navštěvuje. Děti v mateřské škole si především hrají. Hra je přirozená forma činnosti, jejímž prostřednictvím získávají nové informace, zkušenosti, dovednosti a znalosti. Co jsme tedy dělali?   Hledali jsme barvy přírody, pojmenovávali jsme je, vytvářeli jsme koláže z listů, pracovali s tiskařskými barvami. Během těchto činností získaly děti poznatek o tom, proč listí padá, co se s ním děje potom, a že v přírodě je všechno využitelné a potřebné. Barvy mohou vyjadřovat emoce, zdobit interiér i exteriér školky. Vlastní tvorbou si děti rozvíjely kreativitu a fantazii, seznámily se s nevšedními technikami a materiály a souběžně s tím esteticky působily na své okolí. Živel vítr jsme dětem zprostředkovali třeba i výrobou větrníku, na které spolupracovala celá rodina. Každý sám zkoušel vzít do ruky opravdové kladívko a hřebíček a za pomoci paní učitelky si dokončit výrobu vlastního větrníku. Samozřejmě jsme si venku museli vyzkoušet, jestli se nám práce podařila. Teď již děti ví, že nám vítr může pomáhat, ale i škodit.   Z ořechových skořápek děti tvořily „svého“ originálního broučka. Každé si skořápku obarvilo podle své fantazie a všichni broučci jsou krásní. Společně jsme jim zazpívali ukolébavku a uložili je do „postýlky“ z krabičky, k zimnímu spánku. Na jaře je zase půjdeme na zahradu společně probudit.   Proč někteří ptáci odlétají a jiní ne? Děti se seznámily s druhy ptáků, jejich jmény, stavbou těla. Pomáhali jsme dětem uvědomit si, čím se ptáci liší od savců a také, že je potřeba se o ně v zimě starat. Připravili jsme lojové koule ze semínek, oříšků a jiných dobrot, které jsme rozvěsili kolem školky. Nyní napjatě čekáme, jestli je ptáčci objeví a my je budeme moci pozorovat.   Co se děti dozvěděly, naučily? Že...