akce

V pátek dopoledne 25.9. za námi do školky přijede divadlo Koloběžka s Houbařskou pohádkou. Dále 26.9 v sobotu nás čeká zpívání na posvícení na hřišti v Jílovišti prosíme přiveďte děti ve 14:00 na hřiště. –...

Vítání občánků

V sobotu 12.9.2020 děti  zpívají na Vítání občánků v restauraci Spark od 16 hod.  AKCE ZPÍVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE ZRUŠENA. DĚKUJEME

Přijaté děti do MŠ 2020

Dobrý den, prozatím byly přijaty tyto děti. Pokud se uvolní místo ve školce odchodem nějakého žáka, nebo nenastoupením do MŠ, budou přijaty i děti pod čarou.   1.   1/20 2.   2/20 3.   3/20 4.   4/20 5.   5/20 6.   6/20 7.   7/20 8.   8/20 ________________ 9.   9/20 10. ...

Přijímání přihlášek k zápisu 2020

Přijímání přihlášek k zápisu se bude konat v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (mimořádné opatření k ochranně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem) Podání žádosti je možné : a) poštou na adresu MŠ Jíloviště U Hřiště 281 Jíloviště 252 02 b) vhozením do schránky MŠ Jíloviště na tutéž adresu Bude brán zřetel pouze na přihlášky doručené v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 na přihlášky doručené později se nebude brát již zřetel. Přihláška bude obsahovat: 1) vyplněný formulář přihláška do MŠ 2) Čestné prohlášení o očkování 3) kopie očkovacího průkazu 4) Kopie rodného listu dítěte 5) evidenční list dítěte (vyplněné obě strany a pokud bude možno potvrzené i od lékaře) – toto vše bude dáno v obálce a odesláno poštou do MŠ. Hned jak přijmeme žádost o přijetí dítěte vystavíme dítěti registrační číslo, které Vám následně bude zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti o přijetí . Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně školky do 25.5.2020. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod registračními čísly, které obdržíte. Termín odvolání proti rozhodnutí je do 15.6.2020. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměny písemně.   Čestné prohlášení o očkování   Kritéria pro přijetí   Přihláška do MŠ   Evidenční...

Chráněno: Výlet Petřín

Dne 29 října jsme si udělali výlet na Petřín. Jeli jsme autobusem a tramvají, ale nejvíce se nám líbila cesta lanovkou, ze které byl krásný výhled na Prahu. Navštívili jsme hvězdárnu, kde nás po svačince čekala pohádka o sluníčku, povídali si o planetách a dokonce si na ně zahráli. Měli jsem také možnost podívat se dalekohledem na sluníčko. Na oběd jsem se vraceli zpět do školky. Byl to krásný a zajímavý výlet, který se nám všem velice...