Tvořivá dílnička

12. 12. od 16.00 hodin se bude v mateřské škole konat tvořivá dílnička (budeme vyrábět svícínek) a vánoční besídka. Všechny srdečně zveme. Na tvořivou dílničku budou rodiče potřebovat: Jablko, nebo pomeranč, nebo citron Hřebíček – koření Párátka Gumové bonbonky, rozinky Mašličku,...

akce v mateřské škole pro rok 2017-2018

měsíc datum Název akce září 7. 9. Divadlo: Karkulka Říjen   Foukej foukej větříčku- Výroba větrníků z pet lahví Pouštění draků na hasičském hřišti Listopad 9. 11.           Divadlo: Podzime, podzime (kytara, interaktivní program)   Uspávání broučků (výroba broučků z modelovací hmoty) Krmítko pro ptáky – domácí výroba (environmentální vých. ) Adventní neděle – rozsvěcení vánočního stromu (vlastní ozdobu), koledy Focení – vánoční foto Prosinec 5. 12.   19. 12. 19. 12. Mikuláš v MŠ Rozsvěcení vánočního stromu Divadlo: Vánoční besídka – J. Helekal Nadílka + Tvořivá dílna v MŠ Leden 8.1.     Divadlo: Zvířátka a loupežníci Stavby ze sněhu Experimenty s vodou – ledové sochy Ledová královna – výroba z pet. lahví (ekologie)   Únor 6. 2. Divadlo: Jeníček a Mařenka Masopustní průvod Březen 8. 3. Divadlo „Pomóóóc“ – osvěta Měsíc Knihy Probouzení broučků – 1. jarní den Sázení květin Velikonoce Den Země Návštěva statku – hospodářská zvířata Duben 5. 4.   17. 4. 26. 4. Divadlo: Šašek a čert   Pozor červená! Dopravní výchova, měsíc bezpečnosti Čarodějnice Květen   Já a moje rodina, obec, moje zem Zápis do MŠ červen 13.6.2018 Rozloučení s předškoláky – školním rokem...

Platby v mateřské škole

Platby v mateřské škole Jíloviště 2017/2018   Úplata za školní stravování (svačiny): Úplata za stravné se řídí výší finančního normativu a činí dopolední svačina: 9,- Kč (výdejna MŚ) odpolední svačina: 9,- Kč (výdejna MŠ) Úplata za školní stravování je splatná, na běžný účet mateřské školy č.:   4309742369/0800 + variabilní symbol dítěte, do poznámky jméno dítěte + stravné   V září formou zálohy 342,- Kč hotově v MŠ, nebo na účet do 10. 9. 2017, v následujících měsících pouze na účet, stravné bude dorovnáno (poníženo o nečerpanou stravu) a účtována pouze čerpaná strava.   Obědy ze ZŠ Mníšek pod Brdy Nově souhlas s inkasem na základě čerpaných obědů. Vyplněním přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v MŠ. Cena oběda: 24,- Kč   Školní jídelna Mníšek pod Brdy Komenského 420 252 10 Mníšek pod Brdy IČ: 470 02 964 Telefon / Fax / Záznamník: +420 318 592 286 E-mail: jidelna.mnisek@seznam.cz Web: www.sjmnisek.cz Číslo bankovního účtu: 384 905 369 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s.     Úplata za předškolní vzdělávání Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, základní částka pro školní rok 2017/2018 činí 600,-Kč měsíčně. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 10. dne měsíce na běžný účet mateřské školy. č.:   4309742369/0800 +variabilní symbol dítěte, do poznámky jméno dítěte + školné   Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 dovrší 6 let věku. Děti s odkladem školní docházky, které vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, mají povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené...