Přijaté děti do MŠ 2020

Dobrý den, prozatím byly přijaty tyto děti. Pokud se uvolní místo ve školce odchodem nějakého žáka, nebo nenastoupením do MŠ, budou přijaty i děti pod čarou.   1.   1/20 2.   2/20 3.   3/20 4.   4/20 5.   5/20 6.   6/20 7.   7/20 8.   8/20 ________________ 9.   9/20 10. ...

Přijímání přihlášek k zápisu 2020

Přijímání přihlášek k zápisu se bude konat v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (mimořádné opatření k ochranně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem) Podání žádosti je možné : a) poštou na adresu MŠ Jíloviště U Hřiště 281 Jíloviště 252 02 b) vhozením do schránky MŠ Jíloviště na tutéž adresu Bude brán zřetel pouze na přihlášky doručené v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 na přihlášky doručené později se nebude brát již zřetel. Přihláška bude obsahovat: 1) vyplněný formulář přihláška do MŠ 2) Čestné prohlášení o očkování 3) kopie očkovacího průkazu 4) Kopie rodného listu dítěte 5) evidenční list dítěte (vyplněné obě strany a pokud bude možno potvrzené i od lékaře) – toto vše bude dáno v obálce a odesláno poštou do MŠ. Hned jak přijmeme žádost o přijetí dítěte vystavíme dítěti registrační číslo, které Vám následně bude zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti o přijetí . Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně školky do 25.5.2020. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod registračními čísly, které obdržíte. Termín odvolání proti rozhodnutí je do 15.6.2020. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměny písemně.   Čestné prohlášení o očkování   Kritéria pro přijetí   Přihláška do MŠ   Evidenční...

Platby v mateřské škole

Platby v mateřské škole Jíloviště 2017/2018   Úplata za školní stravování (svačiny): Úplata za stravné se řídí výší finančního normativu a činí dopolední svačina: 9,- Kč (výdejna MŚ) odpolední svačina: 9,- Kč (výdejna MŠ) Úplata za školní stravování je splatná, na běžný účet mateřské školy č.:   4309742369/0800 + variabilní symbol dítěte, do poznámky jméno dítěte + stravné   V září formou zálohy 342,- Kč hotově v MŠ, nebo na účet do 10. 9. 2017, v následujících měsících pouze na účet, stravné bude dorovnáno (poníženo o nečerpanou stravu) a účtována pouze čerpaná strava.   Obědy ze ZŠ Mníšek pod Brdy Nově souhlas s inkasem na základě čerpaných obědů. Vyplněním přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v MŠ. Cena oběda: 24,- Kč   Školní jídelna Mníšek pod Brdy Komenského 420 252 10 Mníšek pod Brdy IČ: 470 02 964 Telefon / Fax / Záznamník: +420 318 592 286 E-mail: jidelna.mnisek@seznam.cz Web: www.sjmnisek.cz Číslo bankovního účtu: 384 905 369 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s.     Úplata za předškolní vzdělávání Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, základní částka pro školní rok 2017/2018 činí 600,-Kč měsíčně. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 10. dne měsíce na běžný účet mateřské školy. č.:   4309742369/0800 +variabilní symbol dítěte, do poznámky jméno dítěte + školné   Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 dovrší 6 let věku. Děti s odkladem školní docházky, které vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, mají povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené...