Chráněno: 1.června Den dětí

1.června Den dětí jsme si náramně užili. Před 8hod. přišel pan starosta a paní místostarostka a popřáli dětem a předali jim dárečky s ovocem. Děti jim zazpívaly píseň Muzikantská rodina. Následovalo divadlo Zvoneček s pohádkou o Koblížkovi. Po divadle jsme měli krátkou diskotéku a děti už si chtěli hrát. Když si pěkně pohrály, tak jsme došli procházkou do cukrárny, kde děti dostaly zmrzlinu, také jako dárek k MDD. Pak se ještě proběhly po zahradě a byl oběd. Bylo to moc krásné odpoledne...

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ  Jíloviště na školní rok 2021/2022 Zápis do MŠ Jíloviště proběhne dle doporučení MŠMT distanční formou od 2.5.2021 – do 16.5. 2021 Přihlášku k přijetí do MŠ, kopie rodného listu a řádně vyplněný evidenční list včetně potvrzení ( str. 2 evidenční list) od pediatra o splnění povinného očkování dle zákona § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, bude možné podat v rozmezí od 2.5.2021 – do 16.5.2021. Bez těchto dokumentů nelze dítě ke vzdělávání v MŠ přijmout. Po přijetí žádosti bude na telefonní číslo z žádosti o přijetí odeslána potvrzující sms, že žádost byla přijata a bylo přiděleno pořadové číslo, které bude též zasláno v sms zprávě. Výsledky přijetí  budou zveřejněny pod přidělenými čísli do konce měsíce května na webových stránkách MŠ Jíloviště. Kritéria pro přijetí: ‘ – přednost mají děti z Jíloviště po dovršení 3let – předškoláci Pro doplnění míst budou přijaty děti ze spádových obcí. Potvrzené doklady lze odevzdat těmito způsoby: 1) vhodit do schránky MŠ Jíloviště 2) zaslat poštou na adresu MŠ Jíloviště, U Hřiště 281, Jíloviště 252 02 přihláška –...

Masopustní bál ve školce

Ve školce nás čeká masopustní bál. Prosíme, aby děti přišly v klasických masopustních maskách( tzn. zvířátka, pirát, princezna, vodník, pohádkové postavy – ne strašidla, spiderman) ....