Přijímání přihlášek k zápisu se bude konat v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (mimořádné opatření k ochranně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem)

Podání žádosti je možné :
a) poštou na adresu
MŠ Jíloviště
U Hřiště 281
Jíloviště 252 02

b) vhozením do schránky MŠ Jíloviště na tutéž adresu

Bude brán zřetel pouze na přihlášky doručené v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 na přihlášky doručené později se nebude brát již zřetel.

Přihláška bude obsahovat:
1) vyplněný formulář přihláška do MŠ

2) Čestné prohlášení o očkování
3) kopie očkovacího průkazu
4) Kopie rodného listu dítěte
5) evidenční list dítěte (vyplněné obě strany a pokud bude možno potvrzené i od lékaře)

– toto vše bude dáno v obálce a odesláno poštou do MŠ. Hned jak přijmeme žádost o přijetí dítěte vystavíme dítěti registrační číslo, které Vám následně bude zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti o přijetí .
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně školky do 25.5.2020. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod registračními čísly, které obdržíte.
Termín odvolání proti rozhodnutí je do 15.6.2020.
Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměny písemně.

 

Čestné prohlášení o očkování

 

Kritéria pro přijetí

 

Přihláška do MŠ

 

Evidenční list