Platby v mateřské škole Jíloviště 2017/2018

 

Úplata za školní stravování (svačiny):

Úplata za stravné se řídí výší finančního normativu a činí

  • dopolední svačina: 9,- Kč (výdejna MŚ)
  • odpolední svačina: 9,- Kč (výdejna MŠ)

Úplata za školní stravování je splatná, na běžný účet mateřské školy

č.:   4309742369/0800 + variabilní symbol dítěte,

do poznámky jméno dítěte + stravné

 

V září formou zálohy 342,- Kč hotově v MŠ, nebo na účet do 10. 9. 2017, v následujících měsících pouze na účet, stravné bude dorovnáno (poníženo o nečerpanou stravu) a účtována pouze čerpaná strava.

 

Obědy ze ZŠ Mníšek pod Brdy

Nově souhlas s inkasem na základě čerpaných obědů. Vyplněním přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v MŠ.

Cena oběda: 24,- Kč

 

Školní jídelna Mníšek pod Brdy

Komenského 420

252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 470 02 964

Telefon / Fax / Záznamník: +420 318 592 286

E-mail: jidelna.mnisek@seznam.cz

Web: www.sjmnisek.cz

Číslo bankovního účtu: 384 905 369 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

  1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, základní částka pro školní rok 2017/2018

činí 600,-Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 10. dne měsíce na běžný účet mateřské školy.

č.:   4309742369/0800 +variabilní symbol dítěte,

do poznámky jméno dítěte + školné

 

  1. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 dovrší 6 let věku.
  2. Děti s odkladem školní docházky, které vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, mají povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené výši.