Zápis do MŠ Jíloviště proběhne ve středu 15.5.2024 od 15:30 do 16:30hod. v budově MŠ osobně.

Sebou přinést přihlášku k přijetí do MŠ, kopie rodného listu a řádně vyplněný evidenční list včetně potvrzení ( str. 2 evidenční list) od pediatra o splnění povinného očkování dle zákona § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokumentů nelze dítě ke vzdělávání v MŠ přijmout.  Každému uchazeči bude na místě přiděleno evidenční číslo na základě kterého zjistíte do konce měsíce května na webových stránkách MŠ Jíloviště zda bylo dítě přijato či nikoliv.

Kritéria pro přijetí.

Děti budou přijaté v tomto pořadí:
– první děti předškolního věku to i ze spádových oblastí
– dále děti s trvalým pobytem v obci Jíloviště
– pro doplnění děti ze spádových oblastí (Klínec, Trnová, Černolice) ve   
   věku od 2 do 6ti let a to od nejstaršího po nejmladší
dle kapacity MŠ