Zápis do MŠ  Jíloviště na školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ Jíloviště proběhne dle doporučení MŠMT distanční formou od 2.5.2021 – do 16.5. 2021

Přihlášku k přijetí do MŠ, kopie rodného listu a řádně vyplněný evidenční list včetně potvrzení ( str. 2 evidenční list) od pediatra o splnění povinného očkování dle zákona § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, bude možné podat v rozmezí od 2.5.2021 – do 16.5.2021. Bez těchto dokumentů nelze dítě ke vzdělávání v MŠ přijmout. Po přijetí žádosti bude na telefonní číslo z žádosti o přijetí odeslána potvrzující sms, že žádost byla přijata a bylo přiděleno pořadové číslo, které bude též zasláno v sms zprávě. Výsledky přijetí  budou zveřejněny pod přidělenými čísli do konce měsíce května na webových stránkách MŠ Jíloviště.

Kritéria pro přijetí: ‚
– přednost mají děti z Jíloviště po dovršení 3let
– předškoláci

Pro doplnění míst budou přijaty děti ze spádových obcí.

Potvrzené doklady lze odevzdat těmito způsoby:

1) vhodit do schránky MŠ Jíloviště

2) zaslat poštou na adresu MŠ Jíloviště, U Hřiště 281, Jíloviště 252 02

přihláška – zápis